Ukraine, Lviv oblast, Skole raion, SkoleNew Year in Lviv — 2018